Home

Foto boekomslag toonzetting/ Tone of voice

Toonzetting (Tone of Voice) is de titel van mijn gedichtenbundel. Het geeft weer hoe door zingen mijn muzikaliteit ontwikkelde en mijn creativiteit opbloeide. De persoon die ik in mijn gevoel ben, kon eindelijk gewoon zichzelf zijn. Toonzetting en Tone of Voice hebben meerdere betekenissen, welke globaal zijn weergegeven in de ondertitel. Deze website zal behalve de dichtbundel ook mijn persoonlijke ideeën over Toonzetting en Tone of Voice gaan weergeven.

Tone of Voice (Toonzetting) is the title of my poetry book. It indicates how by singing my musicality developed and my creativity blooms. The person I am in my opinion, is finally coming into its own. Both Tone of Voice and Toonzetting have multiple meanings, which are global displayed in the subtitle. Beside the poetry book, this website will also represent my personal idea’s of Tone of Voice and Toonzetting.

Panel 1

Over/ About

foto Linda ten BrasLinda ten Bras(1966) is getrouwd, moeder van twee zonen en werkt als een vrijwilligster op een basisschool.

Zij is de auteur van “Toonzetting, ontroerd en verwonderd, ten diepste verstild en bewogen”, een gedichten bundel met Pantoums, die haar ontwikkeling weergeven in zingen, muzikaliteit en creativiteit.

Deze gedichtenbundel is ook uitgegeven in het Engels met de titel “Tone of Voice, Touched and Amazed, Inner Stillness and Wonder”.

In 2009 schreef zij het boek “Wat is waarheid?” waarin zij haar gedachten, voornamelijk gebaseerd op Bijbelse passages, en haar herstel van haar psychose in 2005 weergeeft.

Zij zingt a capella in dameskoor ‘Spirit’ (wereldmuziek). Zij heeft gezongen in een vocal group, in projectkoren en als projectzanger met zowel pop- als klassiek repertoire. Zij speelt keyboard en maakt houtcomposities met houtfineer en beeldhouwwerk in speksteen en albast. Verder heeft zij diverse muziekinstrumenten gemaakt en een antieke citer gerestaureerd en gestemd en leert die ook te bespelen.

Linda ten Bras(1966) is married, mother of two sons and works  as a volunteer at a primary school.

She is the author of “Toonzetting, ontroerd en verwonderd, ten diepste verstild en bewogen”, a bundle of poems in Pantoum form about her development in singing, musicality and creativity.

This bundle of poems is translated in English “Tone of Voice, Touched and Amazed, Inner Stillness and Wonder”.

In 2009 she wrote the book “Wat is waarheid?”( What is Truth?) in which she represent her thoughts, formally based on Biblical texts and  her recovering after having a psychosis in 2005.

She is a singer in ladies choir ‘Spirit’ (World music). She also sang in a vocal group, in project choirs or as project singer with both pop and classic repertoire. She plays the keyboard and makes compositions with veneer wood and sculptures in Soapstone and Albast. She has also made various musical-instruments and restored an antique zither and also learns to play it.

Panel 2

Contact

Dit is een contactpagina met enkele contactgegevens en een contactformulier.